CRISIS MANAGEMENT & PERSUASION

 

CRISIS MANAGEMENT
& PERSUASION

Voor alle problemen die onmiddellijk en discreet moeten worden behandeld.

Dat gebeurt met behulp van:

  • directe interventie
  • onderhandeling
  • mediation/bemiddeling
  • ontlokking (niet uitlokking)
  • verscheidene onderzoeksmethoden

De situaties betreft:

  • (in)directe en onmiddellijke fysieke & psychische aanvallen
  • dreigementen
  • vermiste zaken en personen
  • onderzoek naar ontvreemding en IT-gerelateerde onrechtmatige zaken (hack/ontvreemding/kopies/etc.)
  • etc.

Ook langere-termijn projecten op basis van discretie vallen onder mijn bereik, zoals bevordering van samenwerking binnen teams, en het stimuleren van inzicht en skills bij ‘t management (zie onderaan voor voorbeelden).


 

OVER MIJ

Ik ben crisis management expert, opgeleid als de-escalatiespecialist in Rotterdam, in de jaren 2005-2007 door een ‘oude rot’ in het vak; theorie en praktijk in één. Ik ben erin gerold door vrienden van de familie. Door de jaren heen heb ik, voornamelijk in het westen van het land, veeleisende problemen opgelost die uit de openbaarheid moesten blijven of waarvoor een zwaarwegend belang tot onmiddellijke oplossing bestond.

Dit werk heb ik altijd op de achtergrond gedaan en komt via-via, uit mijn netwerk. In de tussentijd heb ik mezelf wegwijs gemaakt in verschillende andere vakgebieden om zoveel mogelijk kennis te vergaren, zoals het volgen van een universitaire rechtenstudie. Als constante inkomstenbron heb ik een eigen grafisch ontwerpbureau gedraaid.

Mijn werk en netwerk zit voornamelijk in het westen; graag wil ik ook hier in het oosten een volledig netwerk opbouwen van o.a. managers, bedrijfseigenaren en executives. Maar ook vakmensen die zijn in te schakelen als zich eventuele problemen voordoen. Voorbeelden van vakmensen zijn hulpverleners of psychologen die slachtoffers direct kunnen begeleiden, klusbedrijven die schade aan gebouwen of interieur kunnen herstellen, juristen en advocaten die betrokken partij(en) in recht kunnen bijstaan en recruiters die mensen in nieuw werk kunnen begeleiden. Ken of ben je zo iemand, neem dan contact op.

Voor iedere samenwerking geldt een NDA! Dus zwijgplicht.


 

AFGERONDE LANGERE-TERMIJN PROJECTEN
– geanonimiseerde client cases

Notariskantoor:
“Eén van onze gewaardeerde medewerkster was vastberaden een sprong te maken naar een hogere functie, een plek waar wij haar nog niet klaar voor achtten. We wilden haar de kans niet ontnemen, maar wilden ook niet dat ze ontmoedigd zou raken. Dorinda heeft ons begeleid in het onderzoeken van de ambities van onze medewerkster. Door deze voorzichtig aan te spreken en haar uit te dagen, kwamen we samen tot de conclusie dat de stap toch te groot was en zijn beide partijen tevreden gebleven in de al bestaande situatie.”

Klantenservice mediabedrijf:
“Op een klantenservice waar veel klachten binnenkomen, is het gemotiveerd houden van medewerkers soms een hele uitdaging. Standaard voorzieningen als een goed salaris en gezellige werksfeer zijn dan niet voldoende. Dorinda heeft ons geleerd dat demotivatie vooral zit in een gevoel van zich ondergewaardeerd voelen. Samen hebben we een oplossing gevonden om de vele klantklachten te compenseren in het gevoel dat wij als werkgever en managers, de inzet en koele hoofden van onze teamleden wél waarderen. Sindsdien zijn werktempo en -sfeer enorm toegenomen.”

IT-bedrijf:
“We zaten met het probleem dat onze teams onderling niet goed samenwerkten; respect tussen de verschillende afdelingen onderling ontbrak. Dorinda heeft door te luisteren en observeren inzichtelijk gemaakt waar de kern van het probleem lag en mij begeleid in het wegnemen van de problematiek. Een eventueel volgende keer zal ik het zien ontstaan en kan ik het zelf oplossen.”

Reclamebureau:
“De omzet steeg niet volgens onze prognose en we konden onze vinger niet leggen op het probleem. Na een jaar proberen, besloten we Dorinda in te schakelen. Door haar verse en objectieve blik, kon ze ons vertellen dat we ons niet genoeg richtten op onderscheidende markten. We accepteerden te veel concurrentie op prijs, waardoor klanten zich te veel vrijheid konden veroorloven om op prijs te onderhandelen. Dorinda heeft ons laten zien dat kwaliteit zijn prijs heeft, waardoor we nu durven te onderscheiden op ons kunnen in plaats van op prijs.”

Vrijwilligersorganisatie:
“Binnen een vrijwilligersorganisatie is het van levensbelang dat de vrijwilligers hun werk eervol en met plezier doen. Tegenwoordig is het lastig om mensen te vinden die zich voor langere tijd willen inzetten en omdat het verloop te groot was, besloten wij daar iets aan te (moeten) doen. Dorinda heeft ons laten kennismaken met de vereisten voor het voor langere tijd kunnen aanhouden van vrijwilligers, met als resultaat dat we serieuzere en meer tevreden vrijwilligers hebben aangetrokken en de toekomst weer rooskleurig tegemoet kunnen zien!”

Beveiligingsbedrijf:
We kregen signalen van onze medewerkers dat ze niet tevreden waren met onze bonusstructuur per verkoop. Gezien de riante bonussen die wij gaven per sale, was ons niet duidelijk waar het misging. Doordat wij Dorinda inschakelden, ontdekten wij dat het sales team niet ontevreden was over de bonussen an sich, maar over de door ons beschikbaar gestelde tools om te verkopen; denk aan scripts en opleiding. Door onze medewerkers betere handvatten te geven voor verkoop, is de verkoop gestegen en zijn zowel managers als medewerkers tevreden!”

Copyright © 2018. Website van Dorinda Hensema. Op alle content zijn de rechten voorbehouden.